DE ILLUSIE VAN DE MAAKBAARHEID

EEN MUZIEKTHEATERVOORSTELLING OVER HET DREIGENDE ZORGINFARCT  


DOOR
Wilko Sterke en 
Thomas Spijkerman

OVER HET PROJECT
De Illusie van de Maakbaarheid is een muziektheatervoorstelling over het dreigende zorginfarct, gespeeld door één actrice met het MensenKoor filmisch aanwezig op groot scherm.

INHOUDELIJKE AANLEIDING
Al jarenlang is er brede overeenstemming over het feit dat de medische zorg in Nederland anders –beter – georganiseerd moet worden, wil het systeem niet volledig vastlopen. Financiële doemscenario’s, personele schaarste en steeds meer gedemotiveerde zorgverleners ondersteunen deze waarschuwingen. Regie en samenhang ontbreken veelal. Heldere keuzes zijn noodzakelijk om de medische zorg uitvoerbaar, betaalbaar en toegankelijk te houden, met behoud van het solidariteitsprincipe. Scherpe keuzes worden echter ontweken of uitgesteld, al dan niet uit eigenbelang. Het lijkt erop dat bepaalde taboes en belangen in de medische zorg de noodzakelijke stappen tot verandering verhinderen. Ons is na al die jaren meer dan duidelijk geworden dat het bij transformaties in de zorg vooral gaat om verandering van de heersende cultuur. Inhoudelijk is er vaak ogenschijnlijk overeenstemming maar waarom verandert er dan zo weinig?

SOCIALS