OVER HET SPEL
FOREST speelt zich af in een samenleving waar een ecologische ramp staat te gebeuren. In ruim twee uur tijd onderzoek je in spelvorm welke mogelijkheden voor samenleven met onze omgeving er zijn met meer oog voor de ons omringende natuur.

FOREST prikkelt daarmee onze verbeelding rond het leven met, in en als deel van de natuur. Het spel wil voelbaar maken hoe afhankelijk we zijn van de natuur waar we in leven.

Onderliggende vragen van het spel zijn: Hoe gaan we om met een natuur die we niet meer kunnen controleren? Hoe gaan we om met het wegvallen van basale behoeften, zoals een veilig huis, privacy, de vanzelfsprekendheid van eten in de winkel? Hoe gaan we de angst te lijf voor een onvoorspelbare natuur? Waar vinden we houvast en troost als de wereld niet meer maakbaar blijkt? Hoe kan de omgeving ons dan juist inspireren? Hoe verhouden we ons dan tot elkaar?
SOCIALS