VERHAAL
Het spel speelt zich af in een nabije toekomst. De boom heeft een evolutie doorgemaakt, waardoor hij stopt met zuurstof afgeven aan de lucht wanneer hij bedreigt wordt.
De boom is daarom wereldwijd heiligverklaard en de doodstraf is gezet op het kappen van bomen. Er is door de wereldleiders besloten om de wereld te laten verbossen en de mensen – en ook de andere soorten – moeten zich naar deze nieuwe orde voegen en hun manier van leven gaan aanpassen.


SPELVERLOOP
De deelnemers spelen het spel aan de hand van geluidsfragmenten die ze zelf bedienen, spelregels en speelkaarten.
Iedere beurt krijgt een team de opdracht om bomen buiten het spel in het speelveld te plaatsen. Gedurende het spel raakt de spelvloer dus langzaam gevuld met bomen. Hierbij komen ze ‘Gebeurtenissen’ tegen, waar ze op moeten reageren door te kiezen uit één van de volgende oplossingen: zelf muteren, parasiteren op een ander of lamslaan. Het team bedenkt vervolgens hoe ze dit zullen doen, de overige teams kunnen hier op reageren.
De deelnemers bouwen op die manier gezamenlijk de wereld van het tijdperk van de boom, het Dendroceen. Het doel van het spel is om zo goed mogelijk als samenleving en als individu te overleven.


Hoe kun je je aanpassen aan de verbossing? Kunnen de andere teams zich vinden in jouw oplossing? Moet je een team opofferen om uiteindelijk een betere wereld te creëren?

Na afloop van het spel vindt een begeleid nagesprek plaats waarin er gereflecteerd wordt op de opgedane ervaringen.

NIEUWSBRIEF

MELD JE AAN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF 

SOCIALS