HET MENSENKOOR HET MENSENKOOR MAAKT MET KOORZANG URGENTE MAATSCHAPPELIJKE KWESTIES EMOTIONEEL INVOELBAAR.  


DOOR
Wilko Sterke en
Thomas Spijkerman

TESTIMONIAL
Mieke Bouwma - Storytelling Academy

‘ Het is heerlijk samenwerken met Thomas en zijn collega’s van Heelal BV.
Ze nemen niet alleen de volledige verantwoordelijkheid voor het maakproces en de productie, maar pakken ook de artistieke vrijheid.

Inhoudelijk stemmen ze heel goed af op het thema, en vinden daar vervolgens een volstrekt originele invulling voor.Zo krijg je iets wat je nooit zelf had kunnen bedenken.

Hun bijdrage aan ons event bestond uit een opening- en slotact. Deze tilden het geheel naar een artistiek niveau. Een collectieve ervaring.

Als je een originele en creatieve touch voor jouw bijeenkomst of evenement zoekt, moet je echt in zee gaan met HEELAL BV.’


OVER HET PROJECT
Geïnspireerd op de functie van het oude Griekse Koor, becommentarieert het MensenKoor de samenleving en vertolkt het de verschillende stemmen die binnen een maatschappelijk debat leven.

Het MensenKoor is een methode van theatermaken waarbij koormuziek en theaterteksten worden geschreven naar aanleiding van een urgent maatschappelijk thema.   

Het MensenKoor doet aan de hand van interviews, literatuur en gesprekken uitvoerig (bron)onderzoek naar de kwesties waar zij bij worden betrokken. Op basis hiervan schrijven de theatermakers en componisten theaterteksten, liederen en koormuziek.

Dit materiaal wordt vervolgens in een voorstelling, performance of ritueel in bijzijn van alle betrokkenen vertolkt door professionele acteurs, performers en zangers.

DE MEHODE
Het MensenKoor volgt een zorgvuldig ontwikkeld stappenplan om elk project tot een succes te maken:

  1. Intake: Een eerste verkenning met het kernteam, waarbij we in gesprek gaan met de klant om de precieze behoefte en het thema te leren kennen.
  2. Onderzoeksperiode: Tijdens deze periode luisteren we naar de aanwezige stemmen en emoties op locatie door interviews af te nemen, verhalen te lezen, mensen te spreken en observaties te doen.
  3. Bepaling van Context: Samen met de opdrachtgever bepalen we de inhoud, context, plek en tijdstip van de voorstelling, de performance of het ritueel.
  4. Schrijven en Repeteren: Componisten schrijven de koorstukken, die vervolgens gerepeteerd worden door onze zangers en regisseurs.
  5. Uitvoering: De gecreëerde stukken worden ten gehore gebracht in een op maat gemaakt ritueel.
  6. Nagesprek en Vervolgstappen: Na de uitvoering volgt een nagesprek en begeleiden we eventuele vervolgstappen.

Tijdens de gehele methode werken we samen met een psychiater die vanuit zijn kennis van systeemtherapie het probleem analyseert en als klankbord functioneert. 

SOCIALS