INHOUDELIJK
THEMA
verbeelding - toekomst - systeemdenken - duurzaamheid - leefbaarheid van de stad 
VORM
bi-naural hoorspel (VR in geluid) - seminar - interactief
DOEL 
verbeelden alternatieve (stedelijke) toekomstscenario's - stilstaan bij het heden - aanzwengelen transitie

SOCIALS