DE SEMINAR
Na een korte introductie van de seminarbegeleider, wordt de apparatuur uitlgelegd en samen met de oogbedekkende maskers uitgedeeld. De deelnemers blinddoeken zichzelf en worden per persoon door een medewerker van ons naar de ruimte gebracht waar de seminar plaatsvindt.
Zittend op stoelen luisteren ze naar een soundscape die de stad van de toekomst verbeeld.

Na de soundscape wordt er, eerst met de hele groep, en later in deelgroepen, middels opdrachten besproken wat men zich verbeeld heeft, wat viel er op, wat was belangrijk voor je, wat zijn de overeenkomsten en wat zijn de verschillen. Aan het einde van de seminar is er een gezamenlijk beeld geformuleerd over welke zaken essentieel zijn voor een leefbare stad voor iedereen.

Bij de seminar van een dag wordt er na de pauze een verdiepende sessie gedaan met medewerking van een expert op het gebied van een probleem of vraagstuk dat er speelt. Aan de hand van de ervaringen van het eerste deel van de seminar wordt dit probleem verder uitgediept en oplossingen concreet gemaakt.


NIEUWSBRIEF

MELD JE AAN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF 

SOCIALS