HET
OMHELZINGS-
PAKKET

NEGEN DAGEN LANG ELKE DAG EEN
AUDIOVERHAAL MET BIJPASSENDE
ILLUSTRATIE, EEN MOOI RITUEEL
WAARMEE JE EVEN EEN ARM OM
IEMAND HEEN SLAAT.


DOOR
Emke Idema (verhalen) en Ank Daamen (illustraties)

INHOUDELIJK
THEMA
aanraking - huidhonger - contact
DOEL
troost bieden – bedanken – hart onder de riem steken
VORM
pakket van negen mails


PRAKTISCH
DUUR
9 dagen lang elke dag een mail
LENGTE
+- 5 minuten per verhaal
TOEGANKELIJKHEID
Toegankelijk voor doven/slechthorenden (verhalen zijn ook uitgeschreven in de mails) en blinden/slechtzienden (als tekst bij de afbeeldingen)
TAAL
Nederlands

‘Wat heb ik genoten van het omhelzingspakket! Het heeft mijn week een gouden randje gegeven.’NIEUWSBRIEF

MELD JE AAN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF