OVER STRANGER
Er is al veel onderzoek gedaan naar vooroordelen en stereotypering, maar hoe werkt het nou? Vooroordelen heeft iedereen, maar wanneer je ze onderdrukt of er simpelweg aan voorbij gaat, blijkt uit die onderzoeken dat ze in je handelen juist meer tot uiting komen dan wanneer je er even bewust bij stilstaat. Je bent dan minder weerbaar tegen je vooroordelen.

STRANGER biedt ruimte om te onderzoeken wat er gebeurt bij het zien van een onbekend gezicht. Op een speelse manier verkennen de deelnemers het sociale gebied tussen intuïtie, mensenkennis, inschattingsvermogen, vooroordelen en stereotypering.
Het spel geeft inzicht in hoe je je ertoe verhoudt én hoe je ernaar handelt. Hoe werken deze mechanismen bij jou?
Het is vermakelijk en spannend om te doen en je ontwikkelt je op een informele manier.

In een begeleid nagesprek worden de opgedane inzichten verankerd.
Er wordt gereflecteerd op wat er in het spel ontstond, hoe de deelnemers het hebben ervaren en welk inzicht het hen gaf.

Ging je blind voor de winst? Of heb je oog gehad voor de sociale aspecten van de groep? Waarom heb je die persoon gekozen bij die bewuste vraag? Heb je politiek correcte keuzes gemaakt en zo ja, waarom? Ben je gevoelig voor groepsdruk of ga je gewoon je eigen gang? Iedere groep deelnemers speelt het spel anders, hóe er gespeeld is, is ook een belangrijk onderdeel van het nagesprek.

De ervaringsgerichte methode van STRANGER zorgt ervoor dat het een diepe impact maakt waardoor de materie langdurig beklijft.

NIEUWSBRIEF

MELD JE AAN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF 

SOCIALS