SPELVERLOOP
Voordat de deelnemers de ruimte binnengaan wordt er een introductietekst voorgelezen waarbij de deelnemers zichzelf kunnen indelen in 3 groepen: de spelers (6 personen), de jury (3 personen) en de supporters (de rest). Eerst betreden de spelers de spelruimte, LEES MEER daarna de jury en daarna de supporters. In de ruimte staan 65 stokken met daarop 65 verschillende gezichten (zie foto). Om de beurt dagen de spelers elkaar uit en moeten zij vragen als “wie is het meest intelligent”, “wie bezoekt de meeste festivals” of “wie houdt er het meest van een broodje knakworst” beantwoorden door het gezicht dat volgens hen het meest overeenkomt met deze beschrijving in “het speelvlak” te zetten. De jury bepaalt welk team de vraag het best heeft beantwoord. De supporters moedigen de speler van hun keuze aan, maar laten ook van zich horen als ze het niet eens zijn met keuze van ofwel de jury, ofwel hun favoriete team.

Waar de spelers eerst moeten kiezen uit de 65 gezichten op de stokken, worden ze halverwege het spel gevraagd om te kiezen uit de mensen in het publiek (de supporters) in plaats van de poppen. De vragen worden steeds confronterender en het kiezen wordt een stuk spannender nu het om echte mensen gaat. Het is aan de deelnemers om samen te bepalen waar de grens ligt en mogelijke gesprekken hierover tijdens het spel, zijn een onderdeel van de spelbeleving. Het doel van het spel blijft echter om over te blijven met de meeste gezichten in je team.

NIEUWSBRIEF

MELD JE AAN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF