SPELVERLOOP
Voordat de deelnemers de ruimte binnengaan wordt er een introductietekst voorgelezen waarbij de deelnemers zichzelf kunnen indelen in 3 groepen: de spelers (6 personen), de jury (3 personen) en de supporters (de rest). Eerst betreden de spelers de spelruimte, daarna de jury en daarna de supporters. In de ruimte staan 65 stokken met daarop 65 verschillende gezichten (zie foto). Om de beurt dagen de spelers elkaar uit en moeten zij vragen als “wie is het meest intelligent”, “wie bezoekt de meeste festivals” of “wie houdt er het meest van een broodje knakworst” beantwoorden door het gezicht dat volgens hen het meest overeenkomt met deze beschrijving in “het speelvlak” te zetten. De jury bepaalt welk team de vraag het best heeft beantwoord. De supporters moedigen de speler van hun keuze aan, maar laten ook van zich horen als ze het niet eens zijn met keuze van ofwel de jury, ofwel hun favoriete team.
Het spelmatige doel is om over te blijven met de meeste gezichten in je team.

Er zit ook nog een verrassend element in het spel, waar we hier op de website liever niet over uitwijden, want dan verliest het zijn effect.


NIEUWSBRIEF

MELD JE AAN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF 

SOCIALS