AANSPREEKPUNT VEILIGE WERKOMGEVING EN PLAN VAN AANPAK STICHTING HEELAL BOOM VIS


Over het aanspreekpunt van Stichting Heelal Boom Vis

Stichting Heelal Boom Vis vindt het belangrijk dat we met elkaar een veilige werkomgeving (blijven) garanderen voor alle medewerkers, freelancers, stagiaires, vrijwilligers, leden en kunstenaars. Vrij van verziekte werksfeer, pesten,  seksisme, racisme, fraude, agressie, diefstal, mishandeling, seksuele intimidatie etc.

Op dit moment zien we geen concrete aanleiding binnen onze organisatie die wijzen op een onveilige werkomgeving, maar we vinden het belangrijk om een plan van aanpak te hebben voor als dit wel het geval is. Daarom hebben wij Cyril van Sterkenburg aangesteld als "aanspreekpunt" voor onze organisatie. Samen met Cyril hebben we een plan gemaakt voor hoe te handelen als er iets speelt.

STAPPENPLAN

Stap 1: Probeer het samen op te lossen.

Geef aan wat je dwars zit bij je collega's. Praat erover en zoek samen een oplossing. Wanneer nodig kun je ook iemand anders van de organisatie bij het gesprek betrekken om te bemiddelen. Neem ten slotte contact op met een van de directeur-bestuurders van de stichting als de situatie daarom vraag. 

Stap 2: Meld je bij het "aanspreekpunt"

Kom je er intern niet uit? Of voel je je oncomfortabel om het te bespreken binnen het team. Meld je dan bij ons aanspreekpunt: Cyril van Sterkenburg.

Stap 3: Bespreken van het probleem

Met Cyril bespreek je het probleem, jullie kijken samen wat een goede oplossing zou zijn en welke stappen er genomen kunnen worden. Dit wordt kort op papier gezet (zodat jullie alletwee weten wat er gaat gebeuren). Bijvoorbeeld: Samen het gesprek aan gaan met het betreffende teamlid. Het onderwerp agenderen bij het management of een extern vertrouwenspersoon inschakelen.

Stap 4: Vertrouwenspersoon

Een aanspreekpunt is niet hetzelfde als een vertrouwenspersoon. Natuurlijk gaat het aanspreekpunt vertrouwelijk om met jouw informatie. Alleen met jouw toestemming wordt dit gedeeld met anderen. Maar een vertrouwenspersoon is echt deskundig op dit gebied en kan worden ingeschakeld als jij en Cyril vinden dat er meer begeleiding nodig is. De vertrouwenspersoon kan met je kijken wat gepaste vervolgstappen zijn en je ook echt verder helpen. De vertrouwenspersoon is er dus voor jou. Mocht het dus nodig zijn een vertrouwenspersoon in te schakelen, dan zal Cyril samen met jou op zoek gaan naar een geschikt iemand hiervoor.

Stap 5: Weten wat er speelt

Cyril is ook het aanspreekpunt voor de vertrouwenspersoon. Verder brengt ze eens per jaar verslag uit naar de Raad van Toezicht. Dit gebeurt anoniem (mits de melder dit wel bekend wil maken natuurlijk), zodat de organisatie wel weet dat er iets speelt en daar eventueel actie op kan ondernemen.


Ons aanspreekpunt: Cyril van Sterkenburg

“Ik ben directeur van het creatieve bureau Vandejong en was betrokken bij het begin van Stichting Heelal Boom Vis als coach bij Art Up. Later ben ik lid geworden van de raad van toezicht, omdat ik van theater houd en het interessant vind hoe de sector kan vernieuwen.

Daarnaast ben ik voorzitter van de raad van toezicht van Stichting Art Porjects (van o.a. Young Collectors Circle) en lid van de raad van toezicht van De Nieuwe Cultuur Stichting (van o.a. We Are Public).”

Als er iets is kun je direct contact met mij opnemen via: 06-24 42 56 93 of cyril@vandejong.com

Tot slot:
Buiten bovengenoemde mogelijkheden is er in Nederland een online meldpunt voor ongewenste omgangsvormen in de culturele en creatieve sector, https://mores.online/.


SOCIALS